1. Kotaro Omori
07
2. GK-Seung-Gyu Kim
05
3. Junya Tanaka
04
4. So Fujitani
04
5. Shuhei Otsuki
04
6. Masatoshi Mihara
03
7. Hideto Takahashi
02
8. Kunie Kitamoto
02
9. Takuya Iwanami
02
10. Naoyuki Fujita
02
11. Wataru Hashimoto
01
12. Masahiko Inoha
01
13. Leandro
01
14. Hideo Tanaka
01
15. Shinji Yamaguchi
01
16. Hirofumi Watanabe
01
17. Kazuma Watanabe
00
18. Shunki Takahashi
00
19. Takuya Yasui
00
20. Yuya Nakasaka
00
21. Yoshiki Matsushita
00
22. Wescley
00
23. Keijiro Ogawa
00
24. Nilton
-01
25. GK-Kenta Tokushige
-03
26. Lukas Podolski
-04
27. Seigo Kobayashi
-04
28. Mike Havenaar
-06