1. Hirofumi Watanabe
3461
2. GK-Seung-Gyu Kim
3450
3. Kazuma Watanabe
3447
4. Takuya Iwanami
3246
5. Naoyuki Fujita
2326
6. Hideto Takahashi
2204
7. Masatoshi Mihara
2101
8. Yoshiki Matsushita
2087
9. Keijiro Ogawa
2087
10. Kotaro Omori
2045
11. Nilton
1982
12. So Fujitani
1797
13. Wataru Hashimoto
1675
14. Junya Tanaka
1665
15. Lukas Podolski
1599
16. Shunki Takahashi
1437
17. Masahiko Inoha
1381
18. Yuya Nakasaka
1068
19. Wescley
0985
20. Kunie Kitamoto
0829
21. Seigo Kobayashi
0732
22. Shuhei Otsuki
0660
23. GK-Kenta Tokushige
0540
24. Hideo Tanaka
0439
25. Mike Havenaar
0395
26. Shinji Yamaguchi
0090
27. Leandro
0064
28. Takuya Yasui
0055